Hoonete ja platside alused kaevetööd koos pinnase utiliseerimisega